دریافت فاکتورهای خرید رسمی تنها از سامانه مودیان امکان پذیر است.

دریافت فاکتورهای خرید رسمی تنها از سامانه مودیان امکان پذیر است.

برابر اعلام اداره محترم دارایی؛ کلیه مشتریان محترم که به صورت رسمی از شرکت کارافن کالا خریداری نموده اند می بایست فاکتور خود را از سامانه مودیان دانلود نموده و دریافت نمایند.

شرکت کارافن موظف است فاکتورهای رسمی را در سامانه ثبت و مشتریان محترم می بایست ضمن تایید فاکتور خود در صورت نیاز، آن را برای مستندات مالی دانلود نموده و استفاده نمایند.

بدیهی است فاکتور ثبت شده در سامانه دولتی رسمیت داشته و نیاز به مهر و امضا فیزیکی ندارد.

با سپاس فراوان - واحد مالی شرکت کارافن

بعدیحضور شرکت مهندسی کارافن در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان ۱۴۰۲
قبلیافتتاح دفتر فروش شرکت کارافن در شهرک صنعتی توس